Julija ir Juozas

Nuotraukos: Kristina Sabaliauskaitė